Инженеринг и дизайн

Основна и същевременно нерядко подценявана част от процеса на изпълнение фасадата на сградата е проектът за нея. Все още често в проектната документация липсва пълен и достатъчно точен за изпълнение проект за фасадна облицовка. Също така изборът на фасадна система понякога се променя на по-късен етап, като Архитектът, заедно с Инвеститора, се съобразяват с различни критерии – икономическа целесъобразност, време за доставка и изпълнение и др. Вкупом тези факти натоварват фирмите-изпълнители на вентилируеми фасади с нелеката задача да затворят кръга на дейностите и да изнесат на плещите си целия процес – от първия щрих до монтажа на последния завършващ елемент. И разбира се, не всички успяват.
Ние от РЕД ДОТ СТУДИО ЕООД ще изготвим за Вас работен проект по част Фасади, включващ:
  • Растер, деление и членение на фасадата съобразно технологията на монтаж, производствените размери на материалите и търсената от Архитекта визия;
  • Детайлиране – много важна част от всеки проект. Изготвят се детайли и разрези на характерни области от фасадата, за да се придобие представа за изнасяне, ъгли, цокли, била и бордове, обръщания около отвори, топло- и хидроизолиране. Освен за яснота на Инвеститора, детайлите са водеща документация за фирмата – изпълнител на фасадата, на дограмата, щорите, парапетите, покрива, отводняването и пр.;
  • Проектиране – освен основните статически схеми за окачване, предписани от производителите на фасадните системи, често се избира изнасяне на облицовката на по-големи отстояния – предвиждат се конзолни изнасяния от метална конструкция за скосения (хоризонтални и вертикални), козирки и еркери. Част от нашия екип е Проектант с пълна проектантска правоспособност, който ще изготви проект по част „Конструктивна“ за всеки характерен елемент;
  • Спецификация на материалите – списък с нужните за изпълнението на проекта материали – облицовка, носеща конструкция, топло- и хидроизолация, крепежни елементи др. При структурните окачени фасади се специфицират всички видове профили и елементи за да може да бъдат произведени и боядисани своевременно. Огромно предимство при предварително-направения проект е произвеждането на стъклопакетите за фасадата ведно с монтажа на конструкцията.