Мениджмънт

Ние ще Ви консултираме и ще ръководим цялостния процес по монтажа на фасадата на Вашия строеж. Можем да:
  • Координираме всички подизпълнители, касаещи ограждащите стени на страдата. Своевременно ще уточняваме с тях всички технологични изисквания, промени и последователност на работа;
  • Трасираме носещата конструкция на фасадата и пуснем нива, важни и за монтажа на дограмата, парапетите, перголите, слънцезащитата;
  • Изравняване на равнините с лазерен ротационен нивелир. Конци, отвеси и корди за нас са история;
Изчертаем за фрезоване или рязане всички елементи от облицовката, с оптимизиране на разкроя на листовия/прътовия материал, през целия процес на монтаж, до последния „затварящ“ детайл;